All posts tagged "Nilesh Zalte"

  • माध्यमे
    दिलीप मंडल: मुलाखत

    दिलीप मंडल… भारतीय मिडीया का एक ऐसा नाम जो जाना जाता है अपने तीखे तेवर और सटिक...

  • विद्रोही साहीत्य
    समाजासमोर राजकारण हे दुय्यमचः नैमिशराय

    विद्रोह हे शोषित वंचिताच्या साहित्याचं मूल-लक्षण आहे. विद्रोही लेखकांच्या मनात समाजात सुरू असलेल्या अनिष्ट परंपरा, रुढी, ढोंग...